High Performance Teams

Hvordan udvikler et team sig? Hvordan kan jeg time mine beslutninger i forhold til udviklingsprocessen i teamet bedst muligt, hvordan identificerer jeg de blokeringer der kan opstå undervejs i processen?

Team performance modellen er en fantastisk model som du kan bruge som en samlevejledning i forhold til at udvikle teams.

Du kan bruge High Performance modellen sammen med mig i forbindelse med:

  • Teamsamarbejde
  • Konflikthåndtering

Man kan arbejde med High Performance på følgende måde:

  • Fyraftensmøde/foredrag
  • Temadag

Du kan skabe dig et lille overblik over modellen i denne PDF og i øvrigt læse mere indgående om modellen og metoderne i kap 2 i min bog, som du kan hente gratis her.