Konflikthåndtering

Eet er at kunne forstå konflikter, således man kan undgå dem. Til dette er Garudatypologierne, High Performance modellen og teorien omkring socialkonstruktionismen gode som optikker i forhold til virkeligheden. En anden ting er at kunne håndtere en konflikt, når den er i gang. Dette med udgangspunkt i at forstå niveauet af konflikten samt at have redskaberne til at nedtrappe den. I konflikten kan det være en fordel at kunne identificere såvel sin egen som den andens konfliktstil, samt hvilke forsvarsmekanismer der er i spil.

Du kan bruge konflikthåndtering sammen med mig i forbindelse med:

  • Personlig udvikling
  • Teamsamarbejde
  • Konflikthåndtering

Man kan arbejde med konflikthåndtering på følgende måde:

  • Fyraftensmøde/foredrag
  • Som en del af indholdet på en Temadag

Du kan skabe dig et overblik over modellen om konflikttrappen her og anden konfliktteori i kap 4 i min bog, som du kan hente gratis her.