Socialkonstruktionisme

Virkeligheden er en social konstruktion. Dette betyder at noget først er virkeligt, når vi er mange nok der er enige om at det findes. Eksempel; er PostDanmarks postkasser altid røde? Nej… om natten er er de grå. Eller Karlsvognen… findes den? Det er vel egentlig blot et mønster vi har bestemt findes i et mylder af stjerner på nattehimlen. Mere virkelighedsnært kan man spørge sig selv om chefen altid er ond, i skolen om det altid er Brian der laver ballade osv.

Ud fra denne tanke er sproget vi benytter væsentligt for den måde vi ser vores virkelighed på. Det handler med andre ord, om måden vi italesætter vores virkelighed på. Så hvordan italesætter du din virkelighed i den gruppe du er en del af?

Som underkategori findes der følgende temaer:

  • Fortællingen; hvis virkeligheden er social konstrueret, og sproget har betydning er min fortælling om mig selv, om mit team væsentlig. Fortæller jeg succeserne eller fiaskoerne?
  • Den anerkendende tilgang; hvis jeg er nysgerrigt undersøgende i forhold til andres oplevede virkelighed, vil dette have betydning for de relationer jeg indgår i. Nysgerrigt undersøgende handler om at min oplevede virkelighed (min fortælling) kan jo være forskellig fra den andens. I en respektfuld og anerkendende samtale vil relationen blive forstærket og vi kan udnytte dette til at skabe meningsfulde og effektive samarbejdsrelationer.

Du kan bruge teorien om socialkonstruktionisme sammen med mig i forbindelse med:

  • Personlig udvikling
  • Teamsamarbejde
  • Konflikthåndtering

Man kan arbejde med socialkonstruktionismen på følgende måde:

  • Fyraftensmøde/foredrag
  • Temadag

Du kan skabe dig et overblik over teorien og om hvordan den bruges i praksis i kap 3 i min bog, som du kan hente gratis her.