IRONMIND

IRONMIND programmet handler om at skabe mentalt resiliente individer og robuste fællesskaber eksempelvis i organisationer. IRONMIND har følgende tre formål: (1) Personlig udvikling for dig som leder eller andre således du bliver bedre til tage gode beslutninger for dig selv og organisationen. (2) At forebygge stress og dermed sænke sygefravær i organisationen. (3) At give et værktøj til ledere, trivselssansvarlige personer (Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmand/kvinde), coaches, psykologer og andre behandlere i forhold til at til at opbygge resiliente mennesker, robuste fællesskaber og arbejdsglæde.

Tilmeld dig her!

IRONMIND forløbet består af 4 moduler med en måneds mellemrum mellem modulerne. Denne periode har til formål at få deltageren til at perspektivere samt afprøve værktøjerne som bliver givet i forbindelse med undervisningen. Metodisk er der lagt vægt på at teorien bliver præsenteret i et letforståeligt sprog, og i en underholdende form. Derudover bliver teorien operationaliseret via en kropslig læringstilgang. Indholdet er en afveksling mellem teori, praktisk øvelse samt drøftelser. Målet er, at drøfte ledelse i hverdagen blandt alle deltagerne.

Tilmelding til kurset

Læs mere om kurset:

ironmind-kursus

Kursus-detajler

DATO
Modul 1:  16. jan  2019
Modul 2:   4. feb  2019
Modul 3:  28. feb  2019
Modul 4:    6. mar 2019

SAMLET PRIS
Kr. 16.000 + moms