Competing Values Leadership

Competing Values Leadership handler om organisationskulturer og er udviklet af én af pionererne indenfor den positive psykologi Kim Cameron professor i organisationspsykologi. På dansk er den beskrevet som paradoksledelse bl.a. af erhvervspsykolog Dorthe Lücher.

Hos Konsulentfirmaet Christian Jensen, bruger vi teorien i forbindelse med konceptet IRONMIND. Fundamentet ligger i Garudatypologierne, som man med rimelighed kan overføre fra persontypologi til organisationskultur. På denne måde forstår man de bevæggrunde som ligger gemt i de grundlæggende antagelser der hersker i en organisations værdier.

Man hører ofte at dårlig ledelse fører til stress og andre alvorlige påvirkninger af det psykiske immunforsvar hos de ansatte. Det kan meget vel være sådan, men det kan også skyldes at de værdier og dermed etik som ligger i en organisationskultur er modstridende med den enkelte medarbejders etik. Ud fra en sådan optik kan man stille spørgsmål om hvordan man oplever at blive anerkendt i organisationen eller teamet i forhold til værdier og etik. En identificering af organisationskulturen har ofte en virkning i forhold til at gå ind i et arbejde med at være opmærksom på når man hhv over- og underforbruger af sine styrker, hvad enten det specifikt er VIA Karakterstyrkerne eller styrkesider hentet fra Garudatypologierne.