Garuda typologier

Skal man behandle andre som man gerne selv vil behandles?

NEJ!

Man skal behandle andre som DE gerne vil behandles

Der findes mange forskellige typologi værktøjer. Garuda er én af dem, læs mere om Garuda på deres hjemmeside her.

I Konsulentfirmaet Christian Jensen bruger vi typologierne ud fra den forestilling om at hvis man har indsigt i hvor man selv ligger i Garuda sammenhænge, så ved man også hvordan andre oplever én. Oveni det; hvis man ved hvor folk i ens nærmeste omgivelser ligger i Garuda sammenhænge, så ved man også hvordan man bedst kan kommunikere med dem og dermed få mest muligt ud af et samarbejde. Dette styrker relationerne og sammenhængskraften i en relation, et team, en organisation.

Arbejdet med typologierne er fundamentet for et godt samarbejde og for det meste af det vi beskæftiger os med i Konsulentfirmaet Christian Jensen.

Du kan bruge Garuda sammen med mig i forbindelse med:
– Personlig udvikling
– Teamsamarbejde
– Kulturanalyse i forskellige teams, afdelinger i organisationen
– Ansættelser

Man kan arbejde med typologierne på følgende måde:
– Fyraftensmøde/foredrag
– Temadag

Hent denne PDF og få et lille overblik over de fire Garuda typologier. Typologierne er beskrevet i kapitel 1 i Christians bog, som du kan hente gratis her.