Model for Mental Udvikling & Træning; MUT Modellen

Psykisk resiliens er noget vi alle har. Nogle har det mere end andre. Hvad er det de kan, som vi andre ikke kan? Kan det trænes?

Det kan det!

Christian har udviklet en model for Mental Træning & Udvikling – MUT Modellen. Du kan se den herunder.

mut-modellen

Modellen kan betragtes som et mentalt træningscenter med forskellige ’træningsredskaber’ hvorunder der er forskellige øvelser, der styrker nogle specifikke mentale muskler, akkurat som når man har et træningsprogram til det fysiske motionscenter. Her kan du hente nogle lavt hængende frugter i forhold til din mentale trivsel, og samtidig træne intelligent på den lange bane. Man opbygger med andre ord et stærkt psykisk immunforsvar. Modellen og træningen kan bruges
– Til dig der gerne vil styrke din egen resiliens
– Til lederen der vil træne og styrke sit lederskab og skabe robuste fællesskaber og organisationer via resiliente mennesker
– Til dig er arbejder med klienter, borgere, elever, studerende med videre der gerne vil have nogle evidensbaserede redskaber til at kunne gøre en forskel i dit arbejde.

Modellen består af otte faktorer som alle har indflydelse på din psykiske resiliens og alle faktorer kan trænes.

KROP & NATUR
Vi ved at tre gange om ugen i et motionscenter har samme effekt som psykofarmaka, du behøver ikke gennemføre et Marathon hver uge, men det at motionere jævnligt, har en gunstig effekt for din trivsel. Den mad du indtager har betydning for din mentale trivsel. Naturen virker beroligende og vi ved at man bliver hurtigere rask på sygehuset hvis man kan se på noget natur.

POSITIVE FØLELSER
Vi bliver påvirket af positive og negative bias hele tiden. Vi er qua vores fortid som stenaldermennesker disponeret til at være mere opmærksomme på det negative. På den måde kan man sige at ondt gør mere ondt, end godt gør godt. Ligesom at hvis ikke man gør noget aktivt for at få det godt, så får man det automatisk skidt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at skabe positivitetsbias, de kommer ikke af sig selv som negativitetsbiasene gør.

RELATIONER
Det er vigtigt med tætte relationer. Vi ved at ufrivillig ensomhed er en større dræber end rygning. Hvordan kan man så dyrke sine relationer, således alle trives optimalt? Noget af det handler om at være nærværende i relationen med andre.

SELVREGULERING
Selvregulering er både fysisk og mentalt. Det at kunne sanse sig selv og det som sker omkring én er en del af selvreguleringen. Det at kunne håndtere egne følelser og det at kunne sætte ord på dem. Har kan man øve sig på at tage bedre beslutninger for sig selv. Når man mærker sig selv, mærker man også bedre sin krop. Spis når du er sulten og gå på toilettet når du skal. Søvn er ekstremt betydende for din selvregulering.

STYRKER
Har man fokus på at udnytte sine styrker? Kender man dem overhovedet? Jo bedre man er til at bruge sine styrker, jo større trivsel, da det fremmer de positive følelser. Styrkerne kan enten være Garudatypologierne eller de 24 VIA karakterstyrker som er den mest benyttede indenfor den positive psykologi. Du kan tage VIA Karakterstyrketest GRATIS her . Det er væsentligt her at være opmærksom på at man kan både over- og underforbruge af sine styrker, hvilket man kan læse mere om i den rapport på ca 27 sider som kan tilkøbes, når man tager testen.

KONTEKST
Kontekst handler dels om livsvilkår og det psykiske arbejdsmiljø. Det er ikke ligegyldigt hvor man er født og af hvem. Det handler om hvilken autopilot man er udstyret med. Ens habituelle baggrund har betydning for hvor resilient man er. Ligeledes har det betydning hvilke værdier og etikker som er betydende i den organisatoriske kontekst man befinder sig i. Her kan der være et mismatch mellem din egen etik og organisationens etik.

AUTENTICITET
Heri lægger der det at føle sig elsk-værdig. Autenticitet handler om at turde gøre sig sårbar og smide sin rustning. På den måde optræder man oprigtig og autentisk i forhold til sine omgivelser. Her er et link til faktoren Relationer. Det handler lige så meget om hvorvidt man oplever at skulle tilpasse sig versus at opleve at høre til.

TÆNKNING & PROBLEMLØSNING
Hvor god er du til at se dig ud af en vanskelig situation? Har du tendens til at grave dig selv ned i et negativt tankeflow? Er du god til at bekymre dig unødigt? Alt dette kan trænes. Der er aldrig kun én løsning på et problem.