Psykisk resiliens

Psykisk resiliens er ikke det samme som mental robusthed!

American Psychological Association, APA definerer psykisk resiliens således:

Resiliens omhandler den proces der sker når man tilpasser sig succesfuldt under påvirkning af modgang, traumer, tragedier, trusler eller under betydelige påvirkninger af stress – som I familie- og forholdsproblemer, alvorlige helbredsproblemer eller under stressende udfordringer i arbejdslivet og ved økonomiske udfordringer. Det betyder at “bounce” tilbage fra vanskelige oplevelser. (American Psychologial Association, 2016)

At være resilient betyder ikke, at man ikke oplever op- og nedture i sit liv. Det, at opleve emotionel smerte, er almindeligt, og vejen til resiliens involverer emotionelle svingninger.

Resiliens er noget vi alle har, nogle mere end andre.
Resiliens kan læres/trænes.

Resiliens handler altså om at ‘bounce’ tilbage. Netop dette burde skabe nogle forestillinger om brugen af ordet robusthed som bliver brugt i almindelighed i litteraturen i såvel resiliensforskningen som i medierne generelt i Danmark. Denne brug kan have en uheldig forståelse af begrebet robusthed. Den Danske Ordbog beskriver ordet robust således:

fra latin robustus af egetræ; stærk, afledt af robus, robur ’egetræ; styrke’

Den danske betydningsordbog beskriver robusthed med følgende synonymer; hærdet, hårdfør, hårdhudet, sej, slidstærk, solid, stærk og ufølsom.

Robusthed kan altså forstås som et billede på et egetræ med rødderne dybt i jorden, urokkelig i vinden. Mange personer passer fint på prædikatet hærdet, hårdfør, hårdhudet, sej, slidstærk, solid, stærk, ufølsom, og når de, som det store egetræ vælter i stormen, giver det en voldsom genlyd og ravage i skoven.

At være resilient, svarer det til at være bøjelig i forhold til modstand og tage imod slagene, når de kommer, for efterfølgende at vende styrket tilbage. Derfor giver det god mening at sammenligne det resiliente menneske med et piletræ. Piletræet har evnen til at give efter for vinden og agere fleksibelt, hvor egetræet i højere grad er udsat for vindens luner, og når det falder, så falder det tungt.

Klik her for at gå til MUT Modellen og lær mere om teorien bag.