Midt- og Vestjyllands Politi

Konsulent Christian Jensen, Leaderlab – Viborg Handelsskole blev i foråret 2006 visiteret af Rigspolitiets reformsekretariat og Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCKK) med det formål, at varetage uddannelse af medarbejdere og ledere i Midt- og Vestjyllands politikreds i forbindelse med De reformunderstøttende tiltag. Tiltag, som Rigspolitiet i samarbejde med SCKK initierede på baggrund af – at folketinget vedtog lovgrundlaget for reformeringen af dansk politi, alt med det formål at bringe medarbejdere og ledere godt igennem politireformen.

Dansk politi havde siden 1938 bestået af 54 politikredse, og efter vedtagelsen skulle politiet bl.a. gennemgå:

  • En strukturreform – hvorefter Dansk politi består af 12 politikredse
  • En ledelsesreform, hvorunder 600 lederstillinger bortrationaliseres

Christian har i forbindelse med strukturreformen og ledelsesreformen, på særdeles kompetent og professionel vis bidraget til konstruktiv og positiv undervisning af medarbejdere og ledere i Midt- og Vestjyllands politi.

Personaleudviklingsafdelingen i Midt- og Vestjyllands politi har haft stor glæde og inspiration af samarbejdet med Christian, der evner vedvarende at søge sig ny information og læring, som han bringer i anvendelse i forbindelse med undervisningen. Christian evner i særlig grad at sætte sin faglige teori i en praksis nær ramme.

Med venlig hilsen

Lone Hundahl
sektionsleder
HRD – Midt- og Vestjyllands politi