Udebørnehaven i Langå

Udebørnehaven i Langå er normeret til 49 børn og i øjeblikket er ansat 9 pædagoger og medhjælpere.

For ca. 3½ år siden blev Ude-børnehaven flyttet til en ny adresse, blev udvidet med 20 børn og personalenormeringen blev fordoblet. Det var mange nye ting på en gang. Børnehaven skulle indrettes, legepladsen etableres fra et mudret lerområde til en legeplads, hvor vi skulle opholde i mange timer. Nye børn og deres forældre skulle vi kende og vigtigst, vi skulle lære hinanden at kende. Personalet fra den ”gamle” børnehave havde alle været ansat i 12 år og sammen med nye kolleger skulle vi etablere en ny Ude-børnehave.

I 2006-2007 blev Langå sammenlagt med Randers kommune, det blev et turbulent år med mange nye opgaver, kurser og møder og ikke mindst besparelser. Det gjorde os utrygge og frustrerede. I personalegruppen var vi alle påvirkede af alt det vi havde været igennem de sidste 3 år, og det påvirkede det psykiske arbejdsmiljø. Personalet ville kæmpe for en god børnehave og vi blev enige om, at vi skulle lære hinanden bedre at kende bl.a. ved fælles aktiviteter.

Jeg ledte længe efter nogle, som kunne hjælpe os til at fungere bedre i hverdagen og faldt ved en tilfældighed over Christian og hans konsulentfirma i foråret 2007. Jeg mærkede, efter en kort samtale med Christian, en god kemi og en god fornemmelse af vores arbejdssituation, på såvel det faglige niveau, som det relationelle, kollegerne imellem, hvilket gjorde, at jeg valgte at bruge hele årets kursusbudget på et kursus Christian skabte. Jeg var selv meget bekymret, grundet medarbejdergruppens følsomhed, men Christians personlige fremtræden og forståelse for vores situation, gjorde min bekymring helt ubegrundet.

Kurset i relationstræning havde han skræddersyet til os og der var lige dele yderst relevant teori (Det Sociale Landkort og det systemisk narrative) og forskellige lege udenfor. Legene var rigtig gode, i og med de refererede til teorien og os som gruppe. Imponerende nok, fik denne ene dag stor betydning, i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Hverdagen blev markant bedre og vi var, i vinteren 2008, klar til kursus nummer to. Derfor henvendte jeg mig igen til Christian. Endnu en gang udviste han en god forståelse og havde en flot fornemmelse, for det nye behov der var opstået i vores institution. Det næste skridt i vores udvikling, var et kursus i værdiimplementering. Igen valgte jeg, at bruge hele vores kursusbudget på Christian. Indholdet i denne kursusdag var vekslende mellem nogle få lege ude, lidt teori og en del gruppearbejde, med fokus på hvad vi gerne ville/vil gøre og hvad vi rent faktisk gjorde/gør. Dette blev sammenholdt med de begrebsliggørelser vi havde implementeret på det første kursus.

Vi har været ovenud glade for den kursusrække, vi har været igennem med Christian. Det har haft stor betydning for vores arbejdsmiljø og hans indsigt og empati i forhold til, dels vores psykiske arbejdsmiljø og vores arbejde. Hans personlighed og engagement gør, at man føler sig ’set’ som kursusdeltager. Han er nærværende og en dygtig formidler, som forstår at gøre teorien forståelig og legene/øvelserne relevante, i forhold til os og vores konkrete situation.

Vi gør brug af såvel teorien som metodikken hver dag. Vi har således fået redskaber til selv, at kunne arbejde med vores psykiske arbejdsmiljø og vi er bestemt blevet både ’lykkeligere’ og ’dygtigere’, som Christian lovede, vi ville være efter første kursus.

Det vil bestemt ikke være sidste gang vi bruger Christian og hans konsulentfirma…

Med venlig hilsen

Inge Thomsen
Leder af Ude-børnehaven i Langå