Viborg Kommune

Christian har været underviser på Park & Vejservice´sKunde-og Leverandørkursus i foråret 2008, der primært havde til formål, at skabe/udvikle fællesskabsfølelsen blandt alle medarbejderne ved Park & Vejservice, der kommer fra 6 tidligere kommuner og 1 amt, samt få medarbejderne til at komme med deres bud på Park & Vejservice´sserviceværdier.

Christian leverede til fulde det Park & Vejservice havde ønsket. Christian har med sin humoristiske og meget positive tilgang til opgaverne formået at smitte stortsetalle ved Park & Vejservice. Christian leverede et kursus med en blanding af sjove øvelser som havde et meget vigtigt budskab og en let forståelig og nærværende teori. God vekslen mellem teori og praktiske øvelser.

Park & Vejservice skal afholde 2 -3 kurser mere i Kunde-og Leverandørkursus i efteråret 2008 og det er et krav, at det er Christian som underviser på disse!

Hans KiesbyeHolm
Afdelingsleder
Park & Vejservice