Erfaringsbaseret læring

I kombinationen af relationspsykologi og relationstræning benytter vi os af den læringsteori man på dansk kalder erfaringsbaseret læring. Du kender måske udtrykket Learning By Doing som er hentet fra Amerikanske John Dewey (1859-1952) der bl.a. var professor i filosofi og pædagogik i Chicago.

Hovedpointen er her at man ikke kaster den lærende, her forstået dig som værende deltager på et kursus, ud i en endeløs række mere eller mindre halsbrækkende teambuildingsøvelser uden forudgående at have præsenteret dig for et teoretisk fundament hvorigennem man efterfølgende drøfter den læring der er opstået på baggrund af de erfaringer der er opstået under vejs.

Hermed bliver øvelsen et supplerende redskab til at kunne skabe en håndterbarhed i forhold til teorien. Principperne for drøftelserne er taget ud fra teorien omhandlende Cooperative Læring. Du kan læse om teorien flere steder som også i visse kredse bliver kaldt Action Learning.