Relationspsykologi & Relationstræning

Relationspsykologi handler om at forstå og gå i dybden med hvad der sker mellem mennesker for at kunne fungere bedre sammen.

Det essentielle her er at være i stand til at kunne sætte sig i en andens sted, men også at kunne se og forstå sin egen indflydelse og påvirkning i relationen med den anden.

Relationspsykologi betegner det teoretiske fundament. Det kan være typologier, teamsamarbejde, socialkonstruktivisme og/eller konflikthåndtering med meget mere. Det teoretiske fundament skaber en forståelsesramme i forhold til at få nogle begrebsliggørelser på plads. Teori er som et kort over virkeligheden. Jo mere nuanceret kortet er, altså jo mere teori man har, jo bedre bliver man til at kunne aflæse virkeligheden.

MEN!

Kort og virkelighed er ikke det samme. Eet er at kunne læse et søkort, et andet er at kunne føre et skib.

Derfor giver det mening at lave relationstræning, altså træne relationerne. Dette ud fra den viden og de begreber man har tilegnet sig via relationspsykologien. Det er her man bruger det tilegnede kort til at kunne finde vej i virkeligheden.

Er det ikke bare et andet ord for teambuilding?

Nej ikke helt. Relationspsykologi og relationstræning hænger nemlig sammen, intet relationspsykologi uden relationstræning og intet relationstræning uden relationspsykologi. Med andre ord; hvorfor lære nye begreber, hvis man ikke øver det i praksis og hvorfor øve en praksis, hvis vi ikke får nye begreber til at kunne fortolke praksis ud fra?

Uden relationspsykologien vil man være ubevidst inkompetent…

Uden relationstræningen vil man være bevidst inkompetent…

Når man kombinerer relationspsykologien med relationstræningen, bliver man bevidst kompetent.

Og med tiden, når man har fået det hele lidt mere ind under huden ender man som ubevidst kompetent.

Alt relationstræning er teambuilding, men ikke al teambuilding er relationstræning.