Veteranindsatsen i Viborg Kommune

Viborg Kommune har i forbindelse med veteranindsatsen i samarbejde med Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S gennemført et forløb IRONMINDVeteran, som har til formål at styrke trivslen hos veteraner i kommunen.

IRONMINDVeteran bygger på et fundament af den nyeste viden indenfor positiv psykologi, som er viden- skaben der omhandler menneskers trivsel. Forløbet blev gennemført i perioden september 2016 til februar 2017. I forbindelse med forløbet er der blevet udfærdiget en evalueringsrapport.

Klik på nedenstående billede for en opsummering af de væsentligste pointer fra denne evalueringsrapport. Læs hele rapporten her.